Koopwoningen en huurwoningen.

Het Aahof bestaat uit 2 hofjes. Er zijn 34 koopwoningen (3 types) en 14 sociale huurwoningen; eigendom van deltaWonen.
Elke woning heeft een eigen terras/kleine tuin en berging.
De woningen zijn levensloopbestendig. Alle huizen hebben brede deuren, en de slaapkamer en badkamer zijn beneden.

Hoftuinen

Elk hofje heeft een gezamenlijke hoftuin; deze is eigendom van de eigenaren (deelgenoten).
Het beheer en onderhoud van de tuinen is in 2017, direct na het betrekken van de woningen, overgedragen aan de Bewonersvereniging (BVA).
Alle bewoners leveren – naar vermogen – een bijdrage aan het onderhoud van de tuinen.

Bewonersvereniging Aahof

Het Aahof heeft een Bewonersvereniging Aahof (genoemd BVA).
Alle bewoners (eigenaren en huurders) zijn verplicht lid van de BVA en betalen maandelijks een bijdrage  voor onder meer algemene verenigingskosten en kosten van ’t Hofhuys.
De Bewonersvereniging heeft een Huishoudelijk Reglement.
Afspraken en besluiten over procedures, leefregels en werkwijzen worden hierin vastgelegd waarbij het uitgangspunt is dat deze concreet en praktisch uitvoerbaar moeten zijn.
Dit steeds naar aanleiding van voortschrijdende en vernieuwde inzichten. 

Mutatieprotocol

We hebben een mutatieprotocol waarin staat op welke wijze de toewijzing van vrijkomende huur- en koopwoningen in het Aahof zal plaatsvinden.
Het protocol beschrijft de stappen hoe het verkoopproces van koopwoningen zal plaatsvinden, een en ander in aanvulling op dat wat hierover in het bewijs van eigendom/de leveringsakte is opgenomen;
Voor huurwoningen beschrijven we hoe het verhuurproces zal plaatsvinden in samenwerking met deltaWonen.