Toekomstige bewoner/lid worden

Voor nieuwe bewoners inclusief evt. gezinsleden die willen wonen in het Aahof geldt een ondergrens van 45 jaar. Volwassenen kunnen in een sociaal aangename setting zelfstandig wonen en waarbij noaberschap ons uitgangspunt is.

De leeftijdsopbouw in het Aahof is op dit moment niet in balans.
Om onze doelstellingen in de nabije toekomst te kunnen blijven realiseren, is het nodig dat de gemiddelde leeftijd niet te hoog wordt; we willen dus “duurzaam verjongen”.

Om in aanmerking te komen voor een huur- of koopwoning in het Aahof is het noodzakelijk om je in te schrijven bij Knarrenhof Nederland voor locatie Zwolle.
Inschrijven als lid doe je op de website Knarrenhof Nederland www.knarrenhof.nl 
Wanneer er een woning vrij komt in het Aahof krijg je als ingeschrevene voor locatie Zwolle een mailing hierover met informatie over de woning en hoe je je kunt aanmelden als kandidaat voor de woning.

Link toewijzingsbeleid.