Ons Hofhuys

‘t Hofhuys is voor bewoners een plek voor meedoen, ontmoeting en verbinding.
Het helpt ons bij het realiseren van onze doelstelling en is onderdeel van de keuze voor het wonen in het Aahof.
Het is multifunctioneel, en zowel op de begane grond als op de bovenverdieping zijn er diverse mogelijkheden voor gebruik.
Denk aan: activiteitenruimte, huiskamer, eetkamer, bar, film-/TV-kamer, vergaderruimte.
Eigen initiatief door (groepjes) bewoners, om gebruik te maken van de diverse mogelijkheden en daarbij je noabers te betrekken en uit te nodigen, wordt toegejuicht.
Onderlinge ontmoeting, verbinding en noaberschap zijn het uitgangspunt.

Gebruik Hofhuys

‘t Hofhuys is beschikbaar voor privégebruik van bewoners (bv. feestjes) en voor gebruik door mensen van buiten het Aahof.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Het is eigendom van de Bewonersvereniging en de exploitatie ervan valt onder eindverantwoordelijkheid van het verengingsbestuur.
Bewoners leveren (naar eigen kunnen) op één of andere manier een proactieve bijdrage aan de organisatie en onderhoud van ’t Hofhuys.

Hofhuys-gebruik door anderen (extern).

Het Aahof biedt, wanneer onze Hofhuysagenda dit toelaat aan anderen dan bewoners, als ook de mogelijkheid om ’t Hofhuys te gebruiken voor een vergadering of bijeenkomst.
Ook zijn er rondleidingen mogelijk voor externe groepen.
Voor beide zijn hier kosten aan verbonden.
Wanneer je concreet een verzoek hebt om het te willen gebruiken of voor een rondleiding kun je hieronder een aanvraag doen.
Er wordt dan contact met je opgenomen.

Klik hier om een aanvraag te doen.