Wat is Noaberschap

Noaberschap biedt ons veiligheid en geborgenheid in de vorm van:

  • burenhulp;
  • financiën (de sterkere schouders dragen iets meer lasten dan mensen met minder budget);
  • sociale ontmoeting en sociale verbinding (mogelijkheid tot activiteiten,uitstapjes e.d.);
  • organisatie (spullen delen/slimmer inkopen).

Bij ons is noaberschap niet vrijblijvend; het is de kern van ons woonconcept waarvoor je kiest en waar je ons Sociaal Statuut voor tekent. ( link  naar Sociaal Statuut ) 
Nadrukkelijk betreft het daarbij burenhulp en geen zorg. Dit laatste is voorbehouden aan zorgprofessionals die men zelf zo nodig regelt.