Zwolle – Minister de Jonge zal op woensdag 3 april  met Nederlandse banken een gezamenlijke overeenkomst ondertekenen waardoor burgerprojecten, zoals de Knarrenhof gefinancierd kunnen worden. Hij doet dit tijdens een bezoek aan het voorbeeldproject Knarrenhof, het Aahof in Zwolle. Met deze regeling wordt de kans op realisatie van bewonersprojecten gericht op zelfredzaamheid groter.

Knarrenhof is het concept met levensloopbestendige woningen met al duizenden inschrijvingen in 267 gemeenten in Nederland. De deelnemers variëren van 25 tot 80+ in zogenaamde meergeneratiehofjes. Gemiddeld zijn onze jongere ouderen en oudere jongeren 64 jaar jong. ‘Wel privacy, maar ook ontmoeting’ is daarbij het motto. Want samen ben je nooit alleen. Van onderop proberen vele vrijwilligers met hulp van een klein aantal bevlogen professionals tientallen projecten van de grond te krijgen. De eerste hofjes zijn in 2018 in Zwolle opgeleverd, de vraag is enorm. Om met dit vraaggestuurd-concept door te groeien en aantallen te kunnen maken is financiering een bottleneck. Maar na 3 april wellicht niet meer.

Het Ministerie van VWS heeft samen met het Ministerie van BZK het Programma Langer Thuis ontwikkeld. Knarrenhof is hiervoor voorbeeldproject. Binnen Langer Thuis wordt geprobeerd om kleinschalige woonvormen voor ouderen te stimuleren die gericht zijn op zelfredzaamheid, ontmoeting, sociale netwerken en waar zorg, zo nodig, binnen handbereik is. . Met het oog op de vergrijzing moet de zorg immers wezenlijk veranderen. Minister Ollongren bezocht in december 2018 de  Knarrenhof.

Op woensdag 3 april tussen 14.00 en 15.00u zal de minister met deNederlandse banken de overeenkomst ondertekenen.

Minister de Jonge op bezoek bij het Aahof,eerste Knarrenhof in Zwolle voor ondertekening overeenkomst – 1Zwolle