Bestuur Aahof

Het bestuur van de BVA wordt gevormd volgens de in de statuten vastgelegde procedure. Ook is dit bestuur van de VvE (de gemeenschappelijke delen bergingen).
Het bestuur heeft twee hoofdtaken: het besturen (het voeren van het dagelijks beleid) en het vertegenwoordigen van de verenigingen. Deze taken omvatten in feite alles om de verenigingen in stand te houden. Daarvoor moet je beleid, regels en afspraken maken om dit goed te kunnen organiseren en uit te voeren, passend bij ons woonproject.

Het bestuur met evt. functie in september 2023 :