Bewonersvereniging

Actueel
Algemene Ledenvergadering
Concept notulen 27 november 2023
Begroting / MeerJarenOnderhoudsPlan
MJOP Bewonersvereniging Aahof 2024
Archief
Statuten Bewonersvereniging Aahof
26 mei 2017
Meerwaarderegeling
Uitleg (voorbeeld S-woning)
Algemene Ledenvergadering
Notulen 3 april 2023
ALV: toegang, stemrecht en besluitvorming
Uitleg september 2022
Aahof tekeningen 7 dec. 2015 update 17 febr. 2016
Plattegronden en Doorsnedes